Ring 0418-208 00 för tidsbokning!
Vi erbjuder även akuttider!

Hälsoprofil

Skapa insikt och motivera till förändringar för ett friskare liv
Livsstilen är avgörande för människors hälsa. Hälsoprofil är Sveriges ledande tjänst för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen. Målet är att motivera medarbetare till livsstilsförändring och kunna se förändringar på gruppnivå. Metoden är tvärvetenskapligt förankrad i medicin, fysiologi och beteendevetenskap.

Styr dina hälsoinvesteringar

Få en detaljerad bild av medarbetarnas hälsa för investeringar till dem som behöver det mest.

Minska antalet sjukdagar

Följ upp medarbetare i riskzoner för att öka motivationen till att förbättra sin livsstil.

Få friskare medarbetare

Kartlägg arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid med upprepade Hälsoprofiler.

Vi rekommenderar Hälsoprofil:

  • När du behöver en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa.
  • För att skapa förändring på individnivå genom insikt om samband mellan livsstil och hälsa.
  • Som underlag för strategiskt hälsoarbete.

Så genomförs en Hälsoprofil:

1. Deltagarna besvarar frågorna på Todaytoo

Deltagarna får en länk till Hälsoprofilen och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar 5–6 minuter och handlar om fritid, stillasittande, fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, mediciner och symptom, stress, återhämtning och upplevd hälsa. Alla svar behandlas konfidentiellt.

2. Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision

I ett individuellt fysiskt möte går Hälsoprofilcoachen och deltagaren tillsammans igenom frågorna och svaren. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Hen blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med en livsstilsförändring. Hälsoprofilcoachen mäter deltagarens längd, vikt, blodtryck och midjemått, och registrerar uppgifterna i Plustoo där även deltagarens svar på frågorna finns.

3. Deltagaren gör ett konditionstest på cykel

Konditionstestet genomförs under 8 minuter på en anpassad nivå så att deltagaren bara blir lätt andfådd. Hälsoprofilcoachen mäter och registrerar kontinuerligt deltagarens puls, frågar om upplevd ansträngning och resultaten presenteras direkt i Plustoo.

4. Deltagaren får se sitt resultat på sitt hälsokonto

Deltagarna kan på sitt personliga hälsokonto, Todaytoo, läsa om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat.

5. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren

Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framgår vilka hälsoområden som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra kommande hälsoinsatser mer strategiskt.

6. Följ upp resultaten

Utvärdera efter en tid om hälsoinsatserna har fungerat med en ny Hälsoprofil på individnivå och en rapport med jämförelser från den tidigare Hälsoprofilen.

Kom igång med Hälsoprofil

Några av våra samarbetspartners